MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Objave
Datum Naziv
26.10.2018. Konačni rezultati multilateralne kompenzacije od 23.10.2018. godine
23.10.2018. Preliminarni rezultati multilateralne kompenzacije od 23.10.2018. godine
16.10.2018. Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u oktobru 2018. godine
27.7.2018. Konačni rezultati multilateralne kompenzacije od 24.07.2018. godine
24.7.2018. Preliminarni rezultati multilateralne kompenzacije od 24.07.2018. godine
11.7.2018. Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u julu 2018. godine
27.4.2018. Konačni rezultati multilateralne kompenzacije od 24.04.2018. godine
24.4.2018. Preliminarni rezultati multilateralne kompenzacije od 24.04.2018. godine
20.4.2018. Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za Jedinstveni sistem za multilateralne kompenzacije i cesije
26.1.2018. Konačni rezultati multilateralne kompenzacije od 23.01.2018. godine
23.1.2018. Preliminarni rezultati multilateralne kompenzacije od 23.01.2018. godine
16.1.2018. Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u januaru 2018. godine
25.12.2017. Odluka Vlade RS o sprovođenju multilateralne kompenzacije i cesije u 2018. godini
27.10.2017. Konačni rezultati multilateralne kompenzacije od 24.10.2017. godine
24.10.2017. Preliminarni rezultati multilateralne kompenzacije od 24.10.2017. godine
24.10.2017. Rok za unos obaveza u Jedinstveni sistem za multilateralne kompenzacije i cesije
28.7.2017. Konačni rezultati multilateralne kompenzacije od 25.07.2017. godine
25.7.2017. Preliminarni rezultati multilateralne kompenzacije od 25.07.2017. godine
28.4.2017. Konačni rezultati multilateralne kompenzacije od 25.04.2017. godine
26.4.2017. Preliminarni rezultati multilateralne kompenzacije od 25.04.2017. godine
19.4.2017. Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u aprilu 2017. godine
3.3.2017. Konačni rezultati multilateralne kompenzacije od 28.02.2017. godine
1.3.2017. Preliminarni rezultati multilateralne kompenzacije od 28.02.2017. godine
24.2.2017. Odluka Vlade RS o sprovođenju multilateralne kompenzacije i cesije u 2017. godini
4.11.2016. Pregled ukupnih rezultata treće multilateralne kompenzacije
3.11.2016. Konačni rezultati multilateralne kompenzacije od 28.10.2016. godine
31.10.2016. Preliminarni rezultati multilateralne kompenzacije od 28.10.2016. godine
28.10.2016. Konačni rezultati obavezne multilateralne kompenzacije od 25.10.2016. godine
26.10.2016. Preliminarni rezultati multilateralne kompenzacije od 25.10.2016. godine
13.10.2016. Seminar za privredne subjekte u vezi sa obaveznom multilateralnom kompenzacijom

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com