MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Stizanje izvještaja iz MLK sistema

Svi izvještaji iz sistema stižu na mejl adrese koje su učesnici upisali u MLK-1 prijave. 

Izvještaji o promjenama stanja na obavezama i potraživanjima za 26.10.2015. godine su jutros stigli na mejlove.

Ukoliko niste dobili ovaj izvještaj, a prijavili ste obaveze, molimo vas da provjerite mejl adresu za stizanje izvještaja u MLK-1 obrascu.

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com