MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u decembru 2021. godine

Šesta multilateralna kompenzacija u 2021. godini će biti sprovedena 14.12.2021. godine.

Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza.
Učesnici koji su se registrovali ne registruju se ponovo, izuzev ako mijenjaju podatke iz prethodnog MLK1 obrasca.

Unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju počinje 13.12.2021. godine i traje do 14.12.2021. godine do 15 časova.
Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.12.2021. godine. Prijava obaveza vrši se preko MLK2 obrasca koji možete preuzeti na internet stranici mlk.blberza.com u dijelu Obrasci.

Kompenzacija će se sprovesti 14.12.2021. godine u 15 časova.

Ispravka unosa obaveza se može vršiti od 15.12.- 17.12.2021. godine do 15 časova.

Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 14.12.2021. godine (do 24 časa) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 15.12. do 16.12.2021. godine zaključivati javne prodaje potraživanja.

Učesnici mogu prijavljivati obaveze i prema privrednim subjektima iz Federacije BiH koji su registrovani na našem sistemu, a nalaze se na spisku na internet stranici mlk.blberza.com.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com