MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Jedinstveni sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 28.12.2023. godine donijela Odluku o sprovođenju šest obaveznih multilateralnih kompenzacija i cesija u 2024. godini.

Četvrta multilateralna kompenzacija će se održati 13.08.2024. godine. Registracija učesnika koji se nisu ranije registrovali počinje 05.08.2024. godine. Učesnici koji su se prethodno registrovali ne registruju se ponovo. Unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju počinje 12.08.2024. godine i traje do 13.08.2024. do 15:00. Prijava obaveza vrši se preko MLK2 obrasca koji možete preuzeti na internet stranici mlk.blberza.com u dijelu Obrasci.

Nakon sprovedene obavezne multilateralne kompenzacije učesnici će moći 13.08. do 24h zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a od 14.08-15.08.2024. organizovati javne prodaje potraživanja.

U sklаdu sа člаnоm 23. stаv 7. Zаkоnа о Јеdinstvеnоm sistеmu zа multilаtеrаlnе kоmpеnzаciје i cеsiје i (Službеni glаsnik RS brој 20/14) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona о Јеdinstvеnоm sistеmu zа multilаtеrаlnе kоmpеnzаciје i cеsiје (Službеni glаsnik RS brој 33/16) Bаnjаlučkа bеrzа је donijela Uputstvo  i Izmjene Uputstva kојima sе dеtаlјniје urеđuје Јеdinstvеni sistеm zа multilаtеrаlnе kоmpеnzаciје i cеsiје.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com