MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Seminari za privredne subjekte u vezi sa prvom obaveznom multilateralnom kompenzacijom

Privredna komora Republike Srpske i Banjalučka berza organizuju seminare za privredne subjekte u vezi sa prvom obaveznom multilateralnom kompenzacijom. Seminari će se održati 19.10.2015. godine u Bijeljini i 20.10.2015. godine u Banjaluci. Informacije u vezi sa održavanjem seminara biće naznačene u pozivima koje će uputiti Privredna komora.

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com