MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Obavještenje o sprovođenju dodatne multilateralne kompenzacije 23.05.2016.

Učesnici mogu prijavljivati obaveze za sprovođenje dodatne multilateralne kompenzacije do 23.05.2016. godine do 16.00 časova. Preliminarni izvještaji od dodatne multilateralne kompenzacije će biti dostavljeni učesnicima 24.05.2016. Učesnici mogu ispravljati preliminarne izvještaje od dodatne multilateralne kompenzacije do 26.05.2016. godine do 16.00 nakon čega će im biti dostavljeni konačni izvještaji o multilateralnoj kompenzaciji.

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com