MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Raspored aktivnosti u MLK Sistemu od 02.11.2015 godine

Preliminarni izvještaj (rezultati) prve obavezne multilateralne kompenzacije su poslani 31.10.2015. godine na 1200 e-mail adresa učesnika koji su kompenzovali obaveze i potraživanja. Učesnici koji uoče greške na Preliminarnom izvještaju ili na Izvještaju o promjenama stanja na obavezama i potraživanjima mogu da izvrše korekcije (usklađivanja) u prijavama obaveza podnošenjem novog MLK-2 obrasca sa ispravnim podacima do 03.11.2015. godine do 16 časova.

Konačni izvještaj prve obavezne multilateralne kompenzacije će biti dostavljen u utorak 03.11.2015. godine nakon 16 časova na e-mail adrese učesnika čije obaveze i potraživanja su predmet kompenzacije.

Unos obaveza se nastavlja u ponedeljak, 02.11.2015. godine. Sve nove prijave obaveza će biti predmet dodatnih multilateralnih kompenzacija.

Dodatne multilateralne kompenzacije za sve nove prijave obaveza će se održati u utorak (03.11.2015.) i petak (06.11.2015.). Preliminarni izvještaji dodatnih multilateralnih kompenzacija će biti dostavljeni u srijedu (04.11.2015.) i subotu (07.11.2015.), a Konačni izvještaji tri radna dana nakon održanih kompenzacija.

Cesije (prenos potraživanja), učesničke kompenzacije i javne prodaje potraživanja će biti omogućene od srijede, 04.11.2015. godine.

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com