MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u decembru 2022. godine

Šesta multilateralna kompenzacija u 2022. godini će biti sprovedena 13.12.2022. godine.

Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza.

Unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju počinje 12.12.2022. godine i traje do 13.12.2022. godine do 15 časova.
Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.12.2022. godine. Učesnici mogu prijaviti i nedospjele i buduće (avansne) obaveze.

Kompenzacija će se sprovesti 13.12.2022. godine u 15 časova.
Ispravka unosa obaveza se može vršiti od 14.12.- 16.12.2022. godine do 15 časova.

Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 13.12.2022. godine (do 24 časa) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 14.12. do 15.12.2022. godine zaključivati javne prodaje potraživanja.

Napomena:
Od 14.02.2022. godine za pristup Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije nije potreban digitalni certifikat (možete pristupati samo sa imejlom i lozinkom). Ukoliko želite dodatnu zaštitu prilikom pristupa sistemu možete uključiti opciju dvofaktorske autentifikacije u skladu sa uputstvom koje se nalazi na linku.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com