MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju traje do 13.04.2021. godine do 15 časova

Danas je počeo unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju i traje do 13.04.2021. godine do 15h.

Učesnici mogu prijavljivati obaveze i prema privrednim subjektima iz Federacije BiH koji su registrovani na našem sistemu, a nalaze se na spisku na internet stranici mlk.blberza.com.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com