MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u oktobru 2019. godine

Peta multilateralna kompenzacija u 2019. godini će biti održana u periodu od 21.10.2019. godine do 25.10.2019. godine.

Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza. Učesnici koji su se registrovali ne registruju se ponovo, izuzev ako mijenjaju podatke iz prethodnog MLK1 obrasca.

Unos obaveza za petu multilateralnu kompenzaciju u 2019. godini počinje 21.10.2019. godine i traje do 22.10.2019. godine do 15 časova. Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.10.2019. godine.
Prijava obaveza vrši se preko MLK2 obrasca koji možete preuzeti na internet stranici mlk.blberza.com u dijelu Obrasci.

Kompenzacija će se sprovesti 22.10.2019. godine u 15 časova.

Ispravka unosa obaveza se može vršiti od 23.10.- 25.10.2019. godine do 15 časova.

Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 22.10.2019. godine (do 24 časa) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 23.10. do 24.10.2019. godine zaključivati javne prodaje potraživanja.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com