MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Seminari za jedinice lokalne samouprave u vezi sa prvom obaveznom multilateralnom kompenzacijom

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Banjalučka berza organizuju seminare za jedinice lokalne samouprave u vezi sa prvom obaveznom multilateralnom kompenzacijom. Seminari će se održati 14.10.2015. godine u Banjaluci i 15.10.2015. godine u Istočnom Sarajevu. Informacije u vezi sa održavanjem seminara biće naznačene u pozivima koje će jedinicama lokalne samouprave uputiti Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com