MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Pregled ukupnih rezultata multilateralne kompenzacije

Za prvu obaveznu multilateralnu kompenzaciju, koja je po odluci Vlade Republike Srpske sprovedena u periodu 26.10-10.11.2015. godine, učesnici su prijavili ukupno 1.008.656.364 KM obaveza. Od ukupno prijavljenih obaveza bilo je moguće kompenzovati 389.200.686 KM, ako se uzmu u obzir potraživanja učesnika. U tri multilateralne kompenzacije, koje su izvršene 30.10, 3.11 i 6.11, kompenzovane su obaveze u iznosu od 164.261.603 KM, što predstavlja 16,3% od prijavljenih, odnosno 42,2% od iznosa obaveza koje je bilo moguće kompenzovati. U multilateralnu kompenzaciju uključeno je 1350 subjekata.

Sljedeća multilateralna kompenzacija se planira sprovesti u aprilu 2016. godine.

U prilogu se nalaze sumarni rezultati održanih kompenzacija.


Organizator Jedinstvenog sistema za multilateralne kompenzacije i cesije

Banjalučka berza

Prilozi
Naslov Tip datoteke Veličina
MLK 2015_11_11.pptx pptx 1,9 MB

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com