MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Seminar za privredne subjekte u vezi sa obaveznom multilateralnom kompenzacijom

PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
I
BANJALUČKA BERZA
organizuju
BESPLATAN INFORMATIVNI SEMINAR
O JEDINSTVENOM SISTEMU ZA MULTILATERALNE KOMPENZACIJE I CESIJE


BANJA LUKA - 19.10.2016. godine, u 10,00 časova u prostorijama Privredne komore Republike Srpske


Seminar je namijenjen privrednim društvima i drugim zainteresovanim privrednim subjektima, sa ciljem pružanja osnovnih informacija o subjektima koji imaju obavezu da prijavljuju neosporene novčane obaveze, organizovanju Jedinstvenog sistema za multilateralne kompenzacije i cesije, organizatoru sistema, ovlašćenim organizacijama, prijavljivanju neosporenih dospjelih novčanih obaveza, izuzecima od obaveze prijavljivanja, odgovornosti učesnika, sprovođenju multilateralnih kompenzacija i cesija i drugim pitanjima u vezi sa realizacijom navedenog postupka.


Pozivamo Vas da, zbog ograničenog broja mjesta, svoje učešće na informativnom seminaru u Banjaluci, potvrdite putem prijavnog obrasca najkasnije do 18.10.2016. godine, na kontakt fax: 051/215-565 ili na email: zoranm@komorars.ba.

Prilog:

Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije (Sl. gl. RS, br. 20/14)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o  jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije (Sl. gl. RS, br. 33/16) 

Uputstvo za Jedinstveni sistem za multilateralne kompenzacije i cesije (Sl. gl. RS, br. 79/15)

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za Jedinstveni sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Odluka o sprovođenju druge obavezne multilateralne kompenzacije i cesije (Sl. gl. RS, br. 71/16)

 

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com