MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u junu 2020. godine

Sljedeća multilateralna kompenzacija u 2020. godini će biti sprovedena 16.06.2020. godine.

Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza.
Učesnici koji su se registrovali ne registruju se ponovo, izuzev ako mijenjaju podatke iz prethodnog MLK1 obrasca.

Unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju počinje 15.06.2020. godine, a za učesnike koji imaju direktan pristup sistemu unos obaveza će biti omogućen od 11.06.2020. godine. Unos obaveza traje do 16.06.2020. godine do 15 časova.
Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.06.2020. godine. Prijava obaveza vrši se preko MLK2 obrasca koji možete preuzeti na internet stranici mlk.blberza.com u dijelu Obrasci.

Kompenzacija će se sprovesti 16.06.2020. godine u 15 časova.

Ispravka unosa obaveza se može vršiti od 17.06.- 19.06.2020. godine do 15 časova.

Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 16.06.2020. godine (do 24 časa) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 17.06. do 18.06.2020. godine zaključivati javne prodaje potraživanja.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com