MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u oktobru 2021. godine

Peta multilateralna kompenzacija u 2021. godini će biti sprovedena 19.10.2021. godine.

Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza.
Učesnici koji su se registrovali ne registruju se ponovo, izuzev ako mijenjaju podatke iz prethodnog MLK1 obrasca.

Unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju počinje 18.10.2021. godine i traje do 19.10.2021. godine do 15 časova.
Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.10.2021. godine. Prijava obaveza vrši se preko MLK2 obrasca koji možete preuzeti na internet stranici mlk.blberza.com u dijelu Obrasci.

Kompenzacija će se sprovesti 19.10.2021. godine u 15 časova.

Ispravka unosa obaveza se može vršiti od 20.10.- 22.10.2021. godine do 15 časova.

Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 19.10.2021. godine (do 24 časa) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 20.10. do 21.10.2021. godine zaključivati javne prodaje potraživanja.

Učesnici mogu prijavljivati obaveze i prema privrednim subjektima iz Federacije BiH koji su registrovani na našem sistemu, a nalaze se na spisku na internet stranici mlk.blberza.com.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com