MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Odluka o naknadama u Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije

Odluka o naknadama u Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije

Na Odluku o naknadama Privredna komora RS je dala saglasnost broj 03-679-1/16. 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com