MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u februaru 2021. godine

Prva multilateralna kompenzacija u 2021. godini će biti sprovedena 23.02.2021. godine.

Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza.
Učesnici koji su se registrovali ne registruju se ponovo, izuzev ako mijenjaju podatke iz prethodnog MLK1 obrasca.

Unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju počinje 22.02.2021. godine i traje do 23.02.2021. godine do 15 časova.
Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.02.2021. godine. Prijava obaveza vrši se preko MLK2 obrasca koji možete preuzeti na internet stranici mlk.blberza.com u dijelu Obrasci.

Kompenzacija će se sprovesti 23.02.2021. godine u 15 časova.

Ispravka unosa obaveza se može vršiti od 24.02.- 26.02.2021. godine do 15 časova.

Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 23.02.2021. godine (do 24 časa) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 24.02. do 25.02.2021. godine zaključivati javne prodaje potraživanja.

Učesnici mogu prijavljivati obaveze i prema privrednim subjektima iz Federacije BiH koji su registrovani na našem sistemu, a nalaze se na spisku na internet stranici mlk.blberza.com.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com