MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Odluka o naknadama u Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije

Odluka o naknadama u Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije

Na Odluku o naknadama Ministarstvo Finansija RS je dalo saglasnost broj 06.01/020-2212-1/15. 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com