MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Jedinstveni sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 11.08.2016. godine donijela Odluku o sprovođenju obavezne multilateralne kompenzacije i cesije.

Multilateralne kompenzacije će se održati 25.10. i 28.10.2016. godine. Registracija učesnika koji se nisu ranije registrovali  počinje 03.10.2016. godine. Učesnici koji su se prethodno registrovali ne registruju se ponovo. Unos obaveza za drugu obaveznu multilateralnu kompenzaciju počinje 20.10.2016. godine. Prijava obaveza vrši se preko novog MLK2 obrasca koji možete preuzeti na internet stranici mlk.blberza.com u dijelu Obrasci.

Nakon sprovedene obavezne multilateralne kompenzacije učesnici će moći od 26.10. do 28.10.2016. godine zaključivati multilateralne cesije, ciljane dodatne kompenzacije i prodaje potraživanja.

U sklаdu sа člаnоm 23. stаv 7. Zаkоnа о Јеdinstvеnоm sistеmu zа multilаtеrаlnе kоmpеnzаciје i cеsiје i (Službеni glаsnik RS brој 20/14) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona о Јеdinstvеnоm sistеmu zа multilаtеrаlnе kоmpеnzаciје i cеsiје (Službеni glаsnik RS brој 33/16) Bаnjаlučkа bеrzа је donijela Uputstvo  i Izmjene Uputstva kојima sе dеtаlјniје urеđuје Јеdinstvеni sistеm zа multilаtеrаlnе kоmpеnzаciје i cеsiје.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.

 

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com