MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Seminar o multilateralnoj kompenzaciji u Privrednoj komori RS u petak 23.10.2015. godine

Seminar o multilateralnoj kompenzaciju, u saradnji sa Privrednom komorom RS, će se održati u petak 23.10.2015. godine u 11 časova. Prijava učešća se vrši kod Privredne komore RS.

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com