MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Kako da prijavim više od 50 obaveza?

Ukoliko imate više od 50 obaveza morate imati direktan pristup ili online pristup MLK Sistemu. Direktan pristup podrazumijeva i pristup preko berzanskog posrednika, APIFa ili računovodstvene agencije. Učesnik koji ima direktan pristup ili online pristup MLK Sistemu na ikonici „Obaveze“ može ručno unijeti neograničen broj obaveza. Online učesnici štampaju iz MLK Sistema prijavu i nose je u banku/posredniku.

Za učesnike koji žele da eksportuju iz svog računovodstvenog softvera obaveze pa zatim da kroz Excel fajl importuju veliki broj obaveza u  Sistem mogu koristiti Excel fajl koji je u prilogu (ovaj dokument se ne štampa i ne nosi u banku).

Bitno je da se prilikom popunjavanja Excel fajla poštuju sljedeća pravila kako bi se mogao importovati u MLK Sistem:

* Format Kolona mora biti sljedeći:

Iznos u KM i Kamata kao Number

Rok dospijeća i Datum isteka kao Date
Ostale kolone moraju biti formatirane kao Text

Kolone Raspoloživo za kompenzaciju, Raspoloživo poslije kompenzacionog perioda i Avans se popunjavaju sa Da ili Ne.

* Da bi se Excel fajl mogao importovati neophodno je da bude tehnički ispravan.

To podrazumijeva sljedeće uslove:

- Format fajla mora biti .xlsx 

- Nije dozvoljeno mijenjati nazive zaglavlja kolona,

- Iznos u KM treba biti pozitivan broj sa najviše dva decimalna mjesta,

JIBračun povjerioca trebaju biti validni prema kontrolnim ciframa

- Ne smije biti duplih unosa (isti JIB dužnika, JIB povjerioca, referenca i rok dospijeća)

Datum isteka mora biti veći od datuma popunjavanja obrasca

Datum isteka treba biti u opsegu 06.11 - 20.11.2015. godine što je poslovna odluka do kada želite da obaveze budu raspoložive u MLK Sistemu.  Ako se ostavi prazno polje Sistem će sam dodijeliti datum 06.11.2015. godine.

Ukoliko učesnik želi da izmjeni neku od obaveza može to da uradi na pojedinačnoj obavezi u MLK Sistemu. Ako učesnik želi da importom Excel fajla izvrši izmjenu u MLK Sistemu mora da prijavi sve obaveze u novom Excel fajlu (novi fajl će prepisati i ažurirati sve obaveze tako da će stanje u MLK Sistemu biti jednako stanju u novom Excel fajlu).

Učesnik koji greškom prijavi obaveze prema učesnicima koji nisu učesnici MLK Sistema dobiće informaciju koliko je od ukupnog broja obaveza preskočeno.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

Prilozi
Naslov Tip datoteke Veličina
primjer.png png 31 KB

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com