MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Obavještenje o sprovođenju dodatnih multilateralnih kompenzacija i cesija 19. i 20.05.2016.

U skladu sa Odlukom Vlade RS obavještavamo vas da učesnici mogu unositi obaveze radi zaključivanja dodatnih kompenzacija do 20.05.2016. do 14.00. Učesnici koji budu uključeni u dodatnu multilateralnu kompenzaciju ili multilateralnu cesiju će dobiti 20.05, odnosno 21.05.2016. preliminarni izvještaj o multilateralnoj kompenzaciji.

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com