MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Stupio na snagu Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije

Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je objavljen u Službenom glasniku RS broj 20/14 i stupio je na snagu 27.3.2014. godine.

Prilozi
Naslov Tip datoteke Veličina
Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije.pdf pdf 4,7 MB

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com