MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Odluka Vlade RS o sprovođenju multilateralne kompenzacije i cesije u oktobru 2016.

Odluka Vlade RS o sprovođenju multilateralne kompenzacije i cesije u oktobru 2016.

Prilozi
Naslov Tip datoteke Veličina
Odluka o MLK i cesiji_Sl.glasnik 71.doc doc 62 KB

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com