MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Format obrasca
Internet Elektronsko popunjavanje
(Excel)
Papirni obrazac
(olovka)
Web aplikacija Excel 2007, 2010
(xlsx)
Štampanje
(pdf)
Vrsta obrasca Obrazac
Registracija Obrazac za registraciju učesnika (MLK1) Online pristup
ili
Direktni pristup
Preuzmite MLK1.xlsx Preuzmite MLK1.pdf
Unos obaveza Obrazac za prijavu obaveza (MLK2) Preuzmite MLK2.xlsx
(do 50 obaveza)
Preuzmite MLK2.pdf
(do 15 obaveza)
Import obaveza Preuzmite MLK_Import.xlsx (preko 50 obaveza) -
Programi

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com