MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Učesnici

Subjekti koji imaju obavezu da prijavljuju dospjele neosporene novčane obaveze (u daljem tekstu: učesnici) su subjekti uključeni u budžetski sistem Republike Srpske, privredna društva, banke, osiguravajuća društva, mikrokreditne organizacije, agencije, sportska društva, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva i druga pravna lica koja obavljaju poslovanje posredstvom bankovnih računa.

Učesnik će biti pridružen ovlašćenoj organizaciji (banka) kod koje ima otvoren glavni račun.

Fizička lica, inostrana pravna lica, pravna lica koja nemaju glavni račun u banci, Uprava za indirektno oporezivanje BiH nisu učesnici Sistema i oni ne prijavljuju niti se prema njima prijavljuju obaveze.

Subjekti koji nemaju sjedište u Republici Srpskoj mogu se na dobrovoljnom osnovu registrovati u Jedinstveni sistem za multilateralne kompenzacije i cesije. 

Lista učesnika Sistema će biti dostupna svakom direktnom učesniku, banci, berzanskom posredniku i agenciji za pružanje računovodstvenih usluga i obaveze će se moći prijaviti samo prema učesnicima koji se nalaze na listi učesnika.

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com