MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Prijava obaveza po osnovu javnih prihoda

Sve obaveze po osnovu javnih prihoda (porezi, doprinosi itd.) se prijavljuju prema 4401571310006 - MINISTARSTVO FINANSIJA RS - TREZOR. Ove obaveze se NE PRIJAVLJUJU prema Poreskoj upravi RS.

Napominjemo vas da se prilikom unosa obaveza prema Ministarstvu finansija RS - Trezor, moraju poštovati sljedeća pravila da bi Trezor RS mogao rapodijeliti prihode:

1. U polje "referenca" se upisuje vrsta javnog prihoda/šifra opštine u sljedećem formatu (XXXXXX/YYY), znači šest cifara/tri cifre (nije dozvoljen unos u formatu npr. "xxxxxx yyy" ili "xxxxxx.yyy", ili "xxxxxxyyy", "VP xxxxxx/yyy" i sl.). Ukoliko referencu želite da proširite sa dodatnim informacijama, nakon šifre javnog prihoda/šifra opštine dodajte "/" i dopišite željeni podatak npr. XXXXXX/YYY/Januar 2015 ili XXXXXX/YYY/15 itd).

2. Ukoliko ste u polje "referenca" unijeli vrstu javnog prihoda/šifru opštine u polje "napomena" se unosi na prvom mjestu šifra budžetske organizacije koja se sastoji od sedam cifara (npr. 9999999, 0406001 ili odgovarajuća šifra budžetske organizacije za tu vrstu javnog prihoda).
Nakon prvih sedam cifara dozvoljeno je da u polje "napomena" unesete ostale informacije koje se odnose na obavezu.

Ukoliko ste obaveze unosili kroz MLK-2 obrazac ili kroz excel fajl za import više od 50 obaveza potrebno je da u novi MLK-2 obrazac ili excel fajl unesete sve obaveze, jer će novi fajl prepisati postojeće stanje u MLK sistemu (nemojte da unosite samo neispravno popunjene obaveze, već ponovite sve unose - novi fajl mora da sadrži sve obaveze!!!).

Druga opcija je da ako imate direktan pristup MLK Sistemu izvršite pojedinačno ručno brisanje pogrešno unesenih obaveza i dodate nove ispravne popunjene obaveze direktno na MLK Sistemu.

Na kraju provjerite na MLK Sistemu u tabeli obaveze da li su obaveze aktivne i da li odgovaraju pravom stanju vaših obaveza.

 

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com