MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

U drugoj kompenzaciji kompenzovano 39% više obaveza i potraživanja

U drugoj ovogodišnoj kompenzaciji kompenzovano je 43,4 miliona KM obaveza i potraživanja što je za 39% ili 12 miliona KM više nego u prvoj kompenzaciji koja je održana u februaru ove godine. Ujedno ovo je i najveći iznos kompenzacije još od februara 2017. godine, što je izvanredan rezultat imajući u vidu vanredno stanje i kratak vremenski period od februarske kompenzacije.
Obaveze i potraživanja je kompenzovalo 593 učesnika. Učesnici mogu do petka da ispravljaju preliminarne izvještaje koje će danas dobiti na registrovane adrese elektronske pošte.

I sa tehničke strane kompenzacija je sprovedena bez ijednog problema, a većina učesnika je direktno unosila obaveze u sistem za multilateralne kompenzacije i tako se pridržavala mjera socijalnog distanciranja.

U vrijeme ekonomskih poteškoća, a posebno problema sa likvidnošću izazvanih pandemijom korona virusa, učesnici su prepoznali mogućnost da naplate svoja potraživanja izmirivanjem obaveza. MLK sistem omogućava obračunsko (bezgotovinsko) plaćanje obaveza i sigurno značajno olakšava poslovnim subjektima poslovanje u uslovima smanjene likvidnosti na tržištu.

U narednom periodu će se raditi na uključivanju Uprave za indirektno oporezivanje BiH u sistem za multilateralne kompenzacije i cesije, što bi značajno uticalo na smanjenje nelikvidnosti u privredi i efikasniju naplatu indirektnih poreza. Paralelno će se raditi na omogućavanju da i fizička lica mogu učestvovati u multilateralnim kompenzacijama.

Sljedeća redovna kompenzacija je u junu, ali ćemo Vladi RS predložiti održavanje još jedne vanredne kompenzacije kako bi se pomoglo privredi i javnom sektoru u smanjenju nelikvidnosti.

 

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com