MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u februaru 2019. godine

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 14.12.2018. godine donijela Odluku o sprovođenju šest multilateralnih kompenzacija u 2019. godini.

Prva multilateralna kompenzacija u 2019. godini će biti održana u periodu od 18.02.2019. godine do 22.02.2019. godine.

Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza. Učesnici koji su se registrovali ne registruju se ponovo, izuzev ako mijenjaju podatke iz prethodnog MLK1 obrasca.

Unos obaveza za prvu multilateralnu kompenzaciju u 2019. godini počinje 18.02.2019. godine i traje do 19.02.2019. godine do 15 časova. Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.02.2019. godine.
Prijava obaveza vrši se preko MLK2 obrasca koji možete preuzeti na internet stranici mlk.blberza.com u dijelu Obrasci.

Kompenzacija će se sprovesti 19.02.2019. godine u 15 časova.

Ispravka unosa obaveza se može vršiti od 20.02.- 22.02.2019. godine do 15 časova.

Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 19.02.2019. godine (do 24 časa) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 20.02. do 21.02.2019. godine zaključivati javne prodaje potraživanja.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com