MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u avgustu 2023. godine

Čatvrta multilateralna kompenzacija u 2023. godini će biti sprovedena 15.08.2023. godine.

Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza.

Unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju počinje 14.08.2023. godine i traje do 15.08.2023. godine do 15 časova.
Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.08.2023. godine. Učesnici mogu prijaviti i nedospjele i buduće (avansne) obaveze.

Kompenzacija će se sprovesti 15.08.2023. godine u 15 časova.
Ispravka unosa obaveza se može vršiti od 16.08 - 18.08.2023. godine do 15 časova.

Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 15.08.2023. godine (do 24 časa) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 16.08. do 17.08.2023. godine zaključivati javne prodaje potraživanja.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com