MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u avgustu 2019. godine

Četvrta multilateralna kompenzacija u 2019. godini će biti održana u periodu od 19.08.2019. godine do 23.08.2019. godine.

Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza. Učesnici koji su se registrovali ne registruju se ponovo, izuzev ako mijenjaju podatke iz prethodnog MLK1 obrasca.

Unos obaveza za četvrtu multilateralnu kompenzaciju u 2019. godini počinje 19.08.2019. godine i traje do 20.08.2019. godine do 15 časova. Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.08.2019. godine.
Prijava obaveza vrši se preko MLK2 obrasca koji možete preuzeti na internet stranici mlk.blberza.com u dijelu Obrasci.

Kompenzacija će se sprovesti 20.08.2019. godine u 15 časova.

Ispravka unosa obaveza se može vršiti od 21.08.- 23.08.2019. godine do 15 časova.

Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 20.08.2019. godine (do 24 časa) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 21.08. do 22.08.2019. godine zaključivati javne prodaje potraživanja.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com